Storitve

Davčno in računovodsko svetovanje

uranic4Davki se pojavljajo na vseh nivojih in področjih podjetja in tudi posameznika. Saj dokler bo obstajala država, bodo tudi davki.  Zakoni pa se v zadnjih letih pogosto spreminjajo, zato je davčno svetovanje postalo skoraj nujni sestavi del poslovanja podjetja in tudi posameznika. Saj ima poslovanje davčne posledice tako za podjetje kot tudi za fizične osebe, povezane z njim. Plačevanje davkov je naša dolžnost, a jih lahko na zakoniti način ustrezno znižamo.

Davčni svetovalec Vam lahko pomaga:

  • optimizirati obdavčitev vašega podjetja,
  • optimizirati obdavčitev fizične osebe,
  • pri pravilnem plačevanju davščin,
  • zmanjšati tveganje ob morebitnem obisku davčnega inšpektorja.

Davčno svetovanje kot bistvena sestavina našega dela je vedno prisotno, obseg pa je sorazmeren s potrebami naših naročnikov.

Na davčnem področju svetujemo predvsem pri:

  • Davku na dodano vrednost,
  • Davku od dohodka pravnih oseb,
  • Davčnem obračunu davka od dohodka iz dejavnosti,
  • Zakonu o dohodnini,
  • Delovnih razmerjih,
  • Prispevkih za socialno varnost

uranic1Pred odprtjem podjetja je zelo pomembno poznati prednosti in slabosti posamezne oblike (d.o.o., d.n.o., s.p.,…), zato Vam svetujemo in pomagamo pri odločitvi, katera oblika je za Vas najbolj primerna.

V kolikor niste prepričani, da so Vaše poslovne knjige vodene v skladu s predpisi, Vam opravimo preventivni davčni pregled. V okviru tega ugotovimo pomanjkljivosti in damo napotke za njihovo odpravo in predlagamo rešitve za izboljšanje poslovanja.

S področja računovodstva tudi opravljamo pregled pravilnosti obračuna in izplačevanja plač in drugih prejemkov fizičnih oseb, zamudnih obresti, knjiženja in podobno.

Računovodske storitve

Ki jih nudimo obsegajo:

osnovne računovodske storitve, med katere spadajo zlasti storitve knjigovodenja, računovodskega predračunavanja, računovodskega obračunavanja, računovodskega nadziranja ter računovodskega analiziranja,

izdelavo davčnih obračunov  za naročnika, med katere spadajo zlasti priprava in izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb,  obračuna DDV, obračuna drugih izplačil fizičnim osebam, obračuna davkov in prispevkov na plačilno listo, obračuna drugih prispevkov in dohodnine.